Projektová dokumentace   Architektonické studie - design   Urbanistické studie   Energeticky úsporné a pasivní domy
Návrhy rodinných domů - interierů   Rezidenční soubory   Obchodní a občanské stavby   Rekonstrukce a adaptace staveb

Proměna náměstí Osvobození v Zábřehu


Fotogalerie Stažení a užití pouze s uvedením autora stavby / interieru.

Návrh vytváří podmínky pro proměnu náměstí Osvobození v rušný městský prostor s pestrou nabídkou služeb obchodů a restaurací, ale také v místo setkávání a oddechu. Dopravně zklidňuje prostor náměstí omezením průjezdní dopravy a výraznou redukcí ploch automobilových komunikací podporuje ostatní funkce náměstí. Sjednocuje a opticky zkracuje plochu náměstí střídáním povrchů a vzorů dlažeb; člení ho na „subprostory“: horní u ul. Žižkova s přeneseným křížem, středový s kašnou, dolní s přenesenou sochou sv. Jana Nepomuckého. V ose prostoru je navržen liniový vodní prvek s alejí lip jako připomínka Krumpašského potoka, který zde kdysi protékal. „Subprostory náměstí jsou jako lávky přes něj.“

  • Soutěžní návrh - 2016
ATELIER Žiška, s.r.o. Mapa stránek © Ing. arch. Jakub Žiška. Všechna práva vyhrazena.