Projektová dokumentace   Architektonické studie - design   Urbanistické studie   Energeticky úsporné a pasivní domy
Návrhy rodinných domů - interierů   Rezidenční soubory   Obchodní a občanské stavby   Rekonstrukce a adaptace staveb

Ostrov Štvanice - veřejná architektonicko urbanistická dvoukolová soutěž o návrh


Fotogalerie Stažení a užití pouze s uvedením autora stavby / interieru.

spoluautor: Ing. Petr Macek

z textové části soutěžního návrhu:

Pražská Štvanice jako místo setkání, kultury, relaxace a sportu. Místo málo zastavěné, s parky, prostupné a zároveň cíl. Místo snadno dostupné – rehabilitované dopravní spojení s okolními částmi města. Místo koexistence funkcí a všech složek dopravy – pěších, cyklistů, MHD i automobilů, které na sebe navazují a vzájemně se podmiňují. Piazzetta nad řekou – muzea, galerie, kavárny, restaurace. Prostor vtělený do historického centra Prahy. Prostor přivázaný lanovkou k Letné a spojený lávkou. Tribuna jako amfiteátr s pevnou kulisou panoramatu. Sezónní ledová plocha, skoro městské korzo. Polouzavřené náměstí – veřejné prostranství získané mírnou redukcí tenisového areálu. Městský palác jako předěl v širší centrum, „osídlení“ ostrova. Clona magistrály, která bude vždy důležitou dopravní tepnou. Štvanická pikniková louka – prostor obklopený stromy, relaxace, pauza mezi sportovními aktivitami. Místo mezi viaduktem a plaveckým bazénem v průsečíku lávek.

  • soutěžní návrh I. kolo soutěže - 2013
ATELIER Žiška, s.r.o. Mapa stránek © Ing. arch. Jakub Žiška. Všechna práva vyhrazena.